REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Masina ta este echipata cu anvelope reconstruite?”

Organizata de S.C. Radburg Center S.R.L.

 

(perioada: 3  – 16 August 2022Art. 1 – Organizatorul 

 

Organizatorul campaniei promoționale pentru consumatori “Ai premii garantate la anvelope comandate” (denumită în continuare “Concurs” sau “Campania”) este S.C. Radburg Center S.R.L. (denumită în continuare “Organizatorul” sau Radburg”), cu sediul în SLOBOZIA SUCEVEI, Nr. 2A, Jud. SUCEAVA.

 

 1.1. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

 

1.2. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului și acordul Participantului la termenii și condițiile acestuia. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

 

1.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale

 

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. 

 

2.2. Campania va incepe pe data de 3 August 2022 si se va desfasura pana pe data de 16 August 2022. Momentul inceperii Campaniei este dat de publicarea postarii pe Facebook “Masina ta este echipata cu anvelope reconstruite?”.

 

2.3. Stabilirea castigatorilor se va face la data de 18 August 2022, iar rezultatele vor fi anuntate pe pagina de Facebook Radburg a Organizatorului.

 

Art. 4 – Regulamentul oficial al campaniei. 

 

4.1 Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

 • in format electronic, prin accesarea site-ului Radburg www.radburg.ro 
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului.

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/RadburgCenter/, urmand ca modificarile aduse prin acestea sa intre in vigoare in 24 de ore de la publicarea lor.

 

Art. 5 – Dreptul de participare

 

5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani sau persoanele juridice si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care incarca o fotografie sau videoclip și scriu o recenzie la postarea “Masina ta este echipa cu anvelope reconstruite?” publicata de pagina Radburg. Toti participantii trebuie sa se afle pe teritoriul Romaniei.

 

5.2 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

 • angajatii companiei S.C. Radburg Center S.R.L. 
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea, desfasurarea campaniei si comercializarea anvelopelor aflate in Campanie. 
 • acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor si ai companiilor implicate in desfasurarea acestei Promotii, ai companiilor distribuitoare ale Organizatorului si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie, verisori/ verisoare etc) detin participatii sau functii. Persoanele enumerate aici nu sunt eligibile a participa la aceasta campanie nici in calitate de persoane fizice autorizate. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la campanie.
 • Societatile care comercializeaza produse participante in aceasta Campanie nu au dreptul sa se inregistreze in aceasta Campanie pentru a beneficia de premii.
 • Societatile de leasing operational si car renting (inchiriere autoturisme) nu pot fi beneficiari ai campaniei. Art.6 – Premiile campaniei 

 

In cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, următoarele premii :Premiu

Cantitate

Valoare unitara (lei cu TVA)

Valoare totala (lei cu TVA)

Set 4 anvelope Radburg

4

200

600

Voucher

1

100

100Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei. Premiile sunt grupate astfel: Un pemiu alcatuit din un set de 4 anvelope Radburg și un premiul alcatuit din un voucher de 100 RON. Art. 7 – Mecanismul desfășurării campaniei

 

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in vederea participarii

 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
 2. Inscrierea in Campanie se va face exclusiv in perioada mentionata la Art. 7.2 de mai jos, de catre particiant;
 3. Participantul trebuie sa incarce o fotografie sau un videoclip cu anvelopele reconstruite și sa ne scrie o recenzie intr-un comentariu la postarea “Masina ta este echipata cu anvelope reconstruite?” publicata de pagina de Facebook Radburg in perioada 3  – 16 August 2022.
 4. Data limita pana la care participantii se pot inscrie conform procedurii mentionate la art. 7.1. (3) este de 16 August 2022, data inscrierii pe pagina de Facebook Radburg. 
 5. Stabilirea castigatorilor se va face la data de 18 August 2022, iar rezultatele vor fi anuntate pe pagina de Facebook Radburg a Organizatorului.
 6. Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile efectuate dupa data limita stabilita. 
 7. Organizatorul nu este raspunzator de corectitudinea informatiilor obligatorii, completate pe site, necesare pentru expedierea premiului. In cazul in care datele introduse in formular nu sunt corecte, organizatorul nu va efectua o a doua expediere (un al doilea mesaj privat) catre acelasi participant. Daca se constata ca datele necesare expedierii premiilor, in speta adresele, nu sunt corecte, Organizatorul va redistribui premiul urmatorului participant luand in calcul ordinea inscrierii. 7.2 Mecanismul campaniei promotionale 

 

 1. Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa detina un cont pe reteaua de socializare Facebook, sa sa incarce o fotografie sau un videoclip cu anvelopele reconstruite și sa ne scrie o recenzie intr-un comentariu la postarea “Masina ta este echipata cu anvelope reconstruite?” publicata de pagina de Facebook Radburg in perioada 3  – 16 August 2022. In cazul in care participantul scrie mai multe comentarii, participantul va putea beneficia de un singur premiu. Pentru premiu se vor lua in calcul toate comentariile participante la campanie. 
 2. Participantii trebuie sa se inscrie furnizand informatiile solicitate, enumerate la 7.1(3)
 3. Un participant, asa cum este el definit in art.6, poate castiga maxim un premiu pe toată durata campaniei.
 4. Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate fisierele care nu respecta conditiile impuse de lege; de asemenea, vor fi sterse de pe site-ul campaniei materialele care ulterior publicarii lor, se descopera ca au incalcat prevederile legale si anume materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenophobe, materiale ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale. 
 5. Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate campaniei.
 6. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate campaniei pe www.radburg.ro. 
 7. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor, pozelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.
 8. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
 9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior, precum si de a ii descalifica pe acei participanti. 
 10. Organizatorul isi rezerva drepturile de a folosi materialele incarcate în campanie, fotografiile și videoclipurile, de a fi incarcate pe canalele de socializare a organizatorului în scopuri de marketing. 7.3. Desemnarea Castigatorilor

 

Castigatorii Campaniei “Masina ta este echipata cu anvelope reconstruite?” sunt alesi in mod aleatoriu dintre persoanele care indeplinesc conditiile expuse in prezentul regulament prin intermediul ” https://commentpicker.com/facebook-business.php “. 

 

Daca castigatorii extrasi nu indeplinesc conditiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.

 

Stabilirea castigatorilor se va face la data de 18 August 2022, iar rezultatele vor fi anuntate pe pagina de Facebook Radburg a Organizatorului.

 

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a castigatorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia in termen de 24 de ore de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului, dupa caz, atrage pierderea premiului.7.4. Validarea castigatorilor 

 

Participantii care vor respecta conditiile impuse la Art 7.1 si Art. 7.2 de mai sus pot fi desemnati castigatori in urma procesului de validare si tragere la sorti. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al campaniei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

 1. Participantul are dreptul de a se inscrie in campania promotionala potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus; 
 2. Pentru a putea fi validat ca si castigator, Participantul trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre Organizator, in vederea acordarii premiului. 
 3. Un Participant se poate inregistra in campania promotionala o singura data pe toata durata desfasurarii campaniei, cu un comentariu la postarea “Cati kilometri ai parcurs vara aceasta?” publicata de pagina Radburg si sa dea like paginii Radburg.
 4. Un Participant poate castiga doar unul dintre premiile urmatoare: Premiul 1:Un set de 4 anvelope Radburg, Premiul 2: Voucher 100 RON. Inscrierea in campanie sa se realizeze conform Art. 7.1 si Art. 7.2. de mai sus. 
 5. Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus. 
 6. Respectarea datelor limita de inscriere prevazute la Art. 7.1 (4) si 7.1. (5) de mai sus. 
 7. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati conform prevederilor art. 7.2. 7.5. Intrarea in posesia premiilor 

 

Castigatorul va fi informat prin mesaj direct pe Facebook si are la dispozitie 24 ore sa raspunda mesajului pentru a putea intra in posesia premiului. Premiile de la Radburg vor fi trimise prin intermediul curierului la adresa indicata de catre castigator. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale prevazute la Art. 7.1., furnizate Organizatorului, nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat.  Art. 8 – Taxe si impozite 

 

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile legale aplicabile, orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu aceste premii fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 Art 9 – Limitarea raspunderii

 

 9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Radburg, in calitate de organizator, isi rezerva dreptul de a face verificari aleatorii ale participantilor. 

 

9.2. Organizatorul campaniei “Cati kilometri ai parcurs vara aceasta?” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta, exceptie facand cele prevazute de O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

 

9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inregistrari in cadrul acestei campanii, decizia comisiei formata din angajatii Organizatorului este definitiva. 

 

9.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 1. inscrierea online pe un alt canal decat prin intermediul paginii de Facebook Radburg ce ar duce la neprimirea informatiilor de catre Organizator; 
 2. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii mentionate la art 7.1.; 
 3. Orice eroare in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, a comunicarii statusului privin inscrierea in campanie, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului; 
 5. Organizatorul nu va fi responsabil de imposibilitatea trimiterii premiului, in cazul in care adresa este gresita. 
 6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului trimiterii acestora nu vor fi luate in considere de catre Organizator; 
 7. Comunicarile electronice trimise catre participant in legatura cu participarea la Campanie, care vor intra in spam/junk, participantului revenindu-i obligatia de a verifica toate folderele mail-ului. 
 8. Defectiuni tehnice ale providerul de internet; 
 9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele); 
 10. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Google Chrome, Mozilla versiunea minima 23, Opera 20), Sistem de operare minim Windows 2000; java script activat. 
 11. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

 

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

 

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale 

 

10.1 Prin inscrierea in Campania “Masina ta este echipa cu anvelope reconstruit?”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

 

10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. 

 

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

 

Art. 12 – Litigii 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Suceava. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului sau pe adresa de email: marketing@radburg.com.ua pana la data de 31 Decembrie 2021. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 

Art. 13 – Alte Clauze 

 

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Cati kilometri ai parcurs vara aceasta?” (“Campania”) 

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: S.C. Radburg S.R.L  cu sediul Slobozia Sucevei, Nr 2A, Suceava, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/312/2014, avand Codul Unic de inregistrare RO25496873, in calitate de operator (denumita in continuare “Organizator”).

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

 

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

(i) Nume si prenume; 

(ii) Numar de telefon

(iii) Adresa

 

 1. Scopul procesarii 

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator pentru:

 1. i) Organizarea si desfasurarea campaniei 
 2. ii) Desemnarea si validarea castigatorilor 

iii) Atribuirea premiilor 

 1. iv) Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Organizatorului
 2. v) Activitati de promovare a Organizatorului (marketing) 

 

 1. Temeiul juridic 

 

Prelucrearea datelor in scopurile de la art. 3 para: 

– i)-iii) este necesara pentru executarea unui contract (prezentul Regulament) la care participantii la Campanie sunt parte;

– (iv) se realizeaza pentru indeplinirea unor obligatii legale; si 

– (v) se realizeaza in temeiul consimtamantul participantului. 

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

 

Organizatorul va păstra datele cu caracter personal în cadrul Spațiului Economic European (SEE). Organizatorul va putea transfera datele cu caracter personal în cadrul companiei Radburg precum și partenerilor contractuali care sunt implicați în derularea Campaniei (firma de curierat in vederea livrarii premiilor catre castigori).

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei. In cazul operatiunilor de marketing, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului sau 3 (trei) ani de la data ultimului contact.

 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 

 

 1. Drepturile persoanelor vizate 

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului Slobozia Sucevei, Nr. 2A, jud Suceava, România sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: marketing@radburg.com.ua. Dacă Participantii consideră că drepturile privind protecția datelor cu caracter personal sunt încălcate în vreun fel, aceștia au dreptul de a solicita remedierea de la Radburg sau să contacteze Autoritatea Nationala pentru Supravegherea si Protecția Datelor cu Caracter Personal. 

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Organizatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Organizatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal 

 

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

 

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe pagina de Facebook a Organizatorului.

VEzi anvelopele winrun